سبد خرید من
شماره تماس 07132340857
سبد خرید من
سانورتر 7 کاوا
سانورتر 10 کاوا
کانکتور خورشیدی تکی
کانکتور خورشیدی تکی
کانکتور خورشیدی دوبل
کانکتور خورشیدی دوبل
کانکتور خورشیدی 2 به 1
کانکتور خورشیدی 2 به 1
کانکتور خورشیدی 3 به 1
کانکتور خورشیدی 3 به 1
کانکتور خورشیدی 4 به 1
کانکتور خورشیدی 4 به 1
باتری سیستم های خورشیدی
امروزه با توجه به رشد جمعیت، محدود بودن سوخت های فسیلی جهت تبدیل به الکتریسیته، و همچنین بعضی از مناطق مثل روستاهای دور افتاده و کم جمعیت که امکان اتصال به شبکه برقی کشور بسیار هزینه بر و مقرون به صرفه نیست، تمایل به استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و کم هزینه تر بسیار بیشتراز قبل شده است؛ یکی از منابعی که در طی بیست و چند سال اخیر استفاده از آن رو به افزایش است انرژی خورشیدی می باشد.