تلفن تماس : 09171116569

قیمت : 700,000 تومان

چراغ پارکی خورشیدی جهت روشنایی محوطه 

به همراه پنل 

سنسور دار و روشنایی خودکار در هنگام شب

ظاهری زیبا برای روشنایی محوطه و باغ 


دیگر محصولات