تلفن تماس : 09052991334
ساعت تماس 8 الی 13

قیمت : تماس بگیرید 07132338722 ساعت 13-8 غیر تعطیلات

انجام پروژه های برق خورشیدی جهت مصارف متعارف : باغ شهری ، مرغ داری ، گاو داری ، چاه های کشاورزی ، پک های عشایری ، روشنایی معابر ، ایستگاه های پمپاژ گاز ، سایت های مخابراتی و مناطق دور دست بدون برق

 


دیگر محصولات