تلفن تماس : 09171116569

قیمت : با ما تماس بگیرید 09171116569

انجام پروژه های برق خورشیدی جهت مصارف متعارف : باغ شهری ، مرغ داری ، گاو داری ، چاه های کشاورزی ، پک های عشایری ، روشنایی معابر ، ایستگاه های پمپاژ گاز ، سایت های مخابراتی و مناطق دور دست بدون برق

 


دیگر محصولات